Corona Update

KB inzake mede-eigendom

Op 9 april werd het volmachtenbesluit (KB van 9/4/2020 inzake mede-eigendom in het kader van de strijd tegen Covid-19) gepubliceerd. Dit KB biedt een eerste oplossing voor het uitstellen van de algemene vergaderingen, alsook het probleem van aflopende mandaten van syndici als gevolg van dit uitstel.

 

Link naar het volledige KB: KB 9/04/2020 (http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/04/09_2.pdf#Page44) 

 

De maatregelen van dit KB gelden retroactief vanaf 10 maart en voorlopig tot 3 mei. Deze periode kan nog worden verlengd. Omwille van de veiligheid kunnen fysieke vergaderingen in deze periode niet plaatsvinden. Ze worden dan ook uitgesteld naar een later tijdstip, nu bepaald binnen de vijf maanden na het verstrijken van de crisisperiode. Tijdens dit uitstel zorgen we als syndicus zoveel mogelijk voor continuïteit in het beheer. Door het KB is dit nu ook verzekerd omdat de mandaten van de syndicus en de leden van de raad van mede-eigenaars worden verlengd tot de eerstvolgende algemene vergadering.

 

Ondanks de mogelijkheid om schriftelijk een AV te organiseren, is dit voor vele mede-eigendommen geen optie. Dergelijke AV kan enkel beslissen indien ALLE mede-eigenaars akkoord zijn. Een virtuele vergadering via Skype bijvoorbeeld is op basis van deze wetgeving nog niet toegelaten. 

 

Nog een belangrijke maatregelen uit dit KB betreft de begroting voor het nieuwe werkjaar. Deze wordt, in afwachting van een nieuwe, geacht gelijk te zijn aan de begroting voor het werkkapitaal van het vorige werkjaar. De syndicus kan dus de nodige provisies opvragen, in overeenstemming met de beslissingen van vorig jaar. 

 

Als syndicus zijn we alvast tevreden met deze maatregelen maar hopen op nog meer en duidelijke ondersteuning van de overheid om de uitgestelde vergaderingen te kunnen inhalen.